DOUBLE-AIR-HORNS

DOUBLE AIR HORNS

Standard, Super, Commander, Challenger

SEE SPECS BELOW

SKU: N/A Category:

Description

Horn Model No. Diaphragm Diameter Figure Number Projectors O.A. Height
Net Weight Length
Standard D-1 5” 211 Spun 17 lbs. 15 3/8” 8 3/4”
211C Cast 23 lbs. 18 7/8” 9 1/8”
Super D-2 6 3/8” 212 Spun 33 lbs. 22” 11 1/2”
212C Cast 44 lbs. 22” 11 1/2”
Commander D-3 8” 213 Spun 48 lbs. 25 1/4” 12 1/2”
213C Cast 67 lbs. 25 1/4” 12 1/2”
Challenger D-4 10” 214C Cast 127 lbs. 30 1/4” 13 1/2”
Standard D-1 5” 221 Spun 30 lbs. 15 3/8” 11 1/8”
221C Cast 36 lbs. 19” 11 1/8”
Super D-2 6 3/8” 222 Spun 38 lbs. 21” 13”
222C Cast 47 lbs. 21” 13”
Commander D-3 8” 223 Spun 55 lbs. 24 3/8” 14”
223C Cast 74 lbs. 24 3/8” 14”
Challenger D-4 10” 224C Cast 168 lbs. 30 1/4” 16 7/8”
Standard D-1 5” 231 Spun 29 lbs. 15 3/8” 20”
231C Cast 35 lbs. 18 3/8” 20”
Super D-2 6 3/8” 232 Spun 50 lbs. 22” 23 3/4”
232C Cast 63 lbs. 22” 23 3/4”
Commander D-3 8” 233 Spun 68 lbs. 25 1/4” 23 3/4”
233C Cast 87 lbs. 25 1/4” 23 3/4”
Challenger D-4 10” 234C Cast 161 lbs. 30 1/4” 24 3/4”
Standard D-1 5” 241 Spun 53 lbs. 15 3/8” 14 1/8”
241C Cast 59 lbs. 19” 14 1/8”
Super D-2 6 3/8” 242 Spun 66 lbs. 21” 16”
242C Cast 74 lbs. 21” 16”
Commander D-3 8” 243 Spun 83 lbs. 24 3/8” 17”
243C Cast 102 lbs. 24 3/8” 17”
Challenger D-4 10” 244C Cast 191 lbs. 32 1/8” 20 5/8”
Standard D-1 5” 251 Spun 63 lbs. 15 3/8” 25 3/8”
251C Cast 69 lbs. 19” 25 3/8”
Super D-2 6 3/8” 252 Spun 76 lbs. 21” 27 1/4”
252C Cast 84 lbs. 21” 27 1/4”
Commander D-3 8” 253 Spun 93 lbs. 24 3/8” 28 1/4”
253C Cast 112 lbs. 24 3/8” 28 1/4”
Challenger D-4 10” 254 Cast 201 lbs. 32 1/8” 33 3/4”