DOUBLE-AIR-HORNS

DOUBLE AIR HORNS

Standard, Super, Commander, Challenger

SEE SPECS BELOW

SKU: N/A Category:

Description

HornModel No.Diaphragm DiameterFigure NumberProjectorsO.A.Height
Net WeightLength
StandardD-15”211Spun17 lbs.15 3/8”8 3/4”
211CCast23 lbs.18 7/8”9 1/8”
SuperD-26 3/8”212Spun33 lbs.22”11 1/2”
212CCast44 lbs.22”11 1/2”
CommanderD-38”213Spun48 lbs.25 1/4”12 1/2”
213CCast67 lbs.25 1/4”12 1/2”
ChallengerD-410”214CCast127 lbs.30 1/4”13 1/2”
StandardD-15”221Spun30 lbs.15 3/8”11 1/8”
221CCast36 lbs.19”11 1/8”
SuperD-26 3/8”222Spun38 lbs.21”13”
222CCast47 lbs.21”13”
CommanderD-38”223Spun55 lbs.24 3/8”14”
223CCast74 lbs.24 3/8”14”
ChallengerD-410”224CCast168 lbs.30 1/4”16 7/8”
StandardD-15”231Spun29 lbs.15 3/8”20”
231CCast35 lbs.18 3/8”20”
SuperD-26 3/8”232Spun50 lbs.22”23 3/4”
232CCast63 lbs.22”23 3/4”
CommanderD-38”233Spun68 lbs.25 1/4”23 3/4”
233CCast87 lbs.25 1/4”23 3/4”
ChallengerD-410”234CCast161 lbs.30 1/4”24 3/4”
StandardD-15”241Spun53 lbs.15 3/8”14 1/8”
241CCast59 lbs.19”14 1/8”
SuperD-26 3/8”242Spun66 lbs.21”16”
242CCast74 lbs.21”16”
CommanderD-38”243Spun83 lbs.24 3/8”17”
243CCast102 lbs.24 3/8”17”
ChallengerD-410”244CCast191 lbs.32 1/8”20 5/8”
StandardD-15”251Spun63 lbs.15 3/8”25 3/8”
251CCast69 lbs.19”25 3/8”
SuperD-26 3/8”252Spun76 lbs.21”27 1/4”
252CCast84 lbs.21”27 1/4”
CommanderD-38”253Spun93 lbs.24 3/8”28 1/4”
253CCast112 lbs.24 3/8”28 1/4”
ChallengerD-410”254Cast201 lbs.32 1/8”33 3/4”